Taotlemine Heaks kiidetud projektid 2016.a. määratud toetused meetmete kaupa:

2016.a. määratud toetused meetmete kaupa:

 Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD:

Meetmesse esitati kokku 43 projektitaotlust, toetust taodeldi summas 426 710,81 eurot. HIndamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid juhatus PRIA-le  projektitoetuste määramise ettepaneku 17 taotluse rahastamiseks summas 187 500.- eurot. 

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.08.16

Nimekiri 

 

Meede 1.2 KOHALIKU KUTUURI ARENDAMINE:

Meetmesse esitati kokku 22 projektitaotlust, s.h. MTÜ Partnerid ühisprojetitaotlus, toetust taodeldi kokku summas 186 991,96 eurot. Hindamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid üldkoosolek PRIA-le projektitoetuste määramise ettepaneku 10 taotluse rahastamiseks summas 90 000.- eurot ning MTÜ Partnerid ühisprojektitaotluse summas 10 000.- eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.09.2016.a.

Nimekiri