Taotlemine Taotlemise tingimused 2016.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2016.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

 KÕIK TAOTLUSED ESITATAKSE LÄBI VANA e-PRIA!      www.pria.ee/et/ePRIA

Taotlejana tuleb ennast registreerida samuti vanas e-PRIA-s. Küsimuste ja probleemide korral helistada PRIA Registrite osakonna infotelefonil  731 23 11

Sisselogimine e-PRIA-sse video

LEADER projektitoetuste esitamise juhend e-PRIAS

 LEADER meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja toetuse taotlemise kord  Maaeluministri määrus nr 11 23.10.2015.a. ning määruse rakendamise seletuskiri

M 1.1 Meetmeleht Elukeskkonna investeeringud 

M 1.2 Meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine 

M 2.1 Meetmeleht Ettevõtluse investeeringud 

M 2.2 Meetmeleht Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine

M 3 Meetmeleht Koostöö arendamine 

 Riigiabi register Rahandusministeeriumi lehel

Meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkonnad

Toetuse määrad

Põllumajandusmasinate/seadmete hinnakataloog:  epria.pria.ee/epria2/#/hinnakataloog/valideeritud

PRIA riigihangetest:  http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/riigihangetest/riigihanked/

Abiks taotlejale PRIA slaidid

Taotlusega esitatavate dokumentide vormid:

1. Projektitaotlus vorm täidetakse e-PRIA-s

2. MTÜ Partnerid projektitaotluste avalduste vormid:

   - Meede  1.2 ja Meede 2.1

   - Meede 1.1 ja Meede 2.2

3. Taotleja eelmise majandusaasta tulude jaotus - täidab kolmas sektor

4. Ühisprojekti tegevuskava - ühisprojektide puhul (nn.pehmed tegevused)

5. Eelarve näidis - v.a. ehitustegevus

6. Ehitustegevuse eelarve - täidab taotleja väljavalitud hinnapakkumuse alusel

7. Ehitustegevuse hinnapakkumus