Taotlemine Projektitoetuste taotlemise tähtajad 2017.a. avatavad taotlusvoorud

2017.a. avatavad taotlusvoorud

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine -  24.-28.aprill 2017.a.

                Hindamistähtaeg 25.07.2017.a.

Infopäev 30.03.2017 algusega kell 15:00 Tabani Puhketalus

 Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud - 13.-17. veebruar 2017.a.

                 Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine - 13.-17.veebruar 2017.a.

                Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

 Projektitoetuse taotlejatele toimuvad infopäevad:

17.jaanuar k.a. kell 15:00 Selja Külamajas

18.jaanuar k.a. kell 15:00 Kadila Seltsimajas

 

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine - 24.-28.aprill 2017.a.

Infopäevad toimuvad märtsikuus

Meede 3 Koostöö arendamine - 01.01.-31.12.17 Tegevusgruppide koostööprojektid