Taotlemine Projektitoetuste taotlemise tähtajad 2018.a. AVATAVAD TAOTLUSVOORUD

2018.a. AVATAVAD TAOTLUSVOORUD

M 2.1 Ettevõtluse investeeringud 05.-09.märts 2018.a. kuni kella 16:00-ni

M 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 05.-09.märts 2018.a. kuni kella 16:00-ni

           Hindamistähtaeg 30.mai 2018.a.

           Infopäevad meetmed 2.1 ja 2.2 taotlejatele toimuvad:

           08.veebruar kell 16:00 Vinni Hosteli saalis

           14.veebruar kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 23.-27.aprill 2018.a. kuni kella 16:00-ni.

         Hindamistähtaeg 23.juuli 2018.a.

         Infopäev 02.aprill 2018.a. kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis 

M 1.1 Elukeskkonna investeeringud 01.-05.oktoober 2018.a. kuni kella 16:00-ni

          Hindamistähtaeg 03.jaanuar 2019.a.

         Infopäev 04.september 2018 .a. algusega kell 16:00 Haljala Grilli konverentsi ruumis

M3     Koostööarendamine 01.01.- 31.12.18 KTG-de koostöö projektid