Taotlemine Heaks kiidetud projektid 2018.a. rahastuse saanud projektitaotlused

2018.a. rahastuse saanud projektitaotlused

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine eelarve oli 90 000 eurot. Vooru esitati 8 projektitaotlust s.h. 2 ühisprojekti kokku maksumusega 39 772,66 eurot, toetust taotleti summas 32 635,99 eurot.

 Rahastamise otsuse said 8 projektitaotlust s.h. 2 ühisprojekti kokku maksumusega 36 508,42 eurot, s.h. toetus summas 29 698,17 eurot.

 Rahastamise otsused seisuga 13.august 2018.a.

Ühisprojektid:

1. MTÜ "Sõmeru Start" noorte kogemuslik õpiprojekt "Käsikäes looduse ja tehnikaga".  Partner Ubja Külaselts Linda. Projekti maksumus 14 620 eurot, toetus 9 998,61 eurot. Eesmärk: noorte silmaringi avardamine, kogemuste omandamine läbi põnevate arendavate käeliste ning elamuslike õpitubade ja laagrite, piirkonna eriilmelisuse tutvustamine ja väärtustamine, piirkonna noorte omavaheline koostöö.

2. Haljala Kultuuriselts  "Peeter Toominga jälgedes". Partner: Haljala Vallavalitsus. Projekti maksumus 5735,76 eurot, toetus 5162,18 eurot. Eesmärk: Kohaliku kultuuripärandi jäädvustamine ja fotonäitus, mille raames valitakse välja kõige-kõigemad fotod 2019.aastast, mis omakorda lisatakse kolmandana Sarapi ja Toominga fotodele.

 

 

Meede 2.1 Ettevõtlikkuse investeeringud 

Eelarve 187 500 eurot. Tähtaegselt esitati 37 taotlust, investeeringute kogumaksumusega 826 615,51 eurot ning toetust taotleti summas 370 130,20 eurot. Tulenevalt hindamise tulemustest tegi üldkoosolek PRIA-le ettepaneku rahastamisotsuse tegemiseks 17 -le taotlejale summas 184 122,20 eurot.

Rahastusotsused seisuga 25.07.18

M 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 

Eelarve 21 000 eurot. Esitati 2 taotlust summas 9 094,00 eurot ning toetust taotletakse summas 5 923,80 eurot. 

Rahastamise otsuse sai Mittetulundusühing Virumaa Mahetootjad "Maheettevõtete seminari ja kahepäevase õppereisi korraldamiseks" summas 3 442,00 eurot, toetus 3097,80 eurot.