Taotlemine Heaks kiidetud projektid 2019.a. rahastuse saanud projektitaotlused

2019.a. rahastuse saanud projektitaotlused

Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud

Meetme eelarve oli 343 809,00 eurot. Vooru esitati 15 taotlust, maksumusega 1 073 513,29 eurot, toetust taotleti 966 161,93 eurot. PRIA-le tehti rahastuse ettepanek 7 taotlusele summas 424 806,61 eurot, toetus 343 808,99 eurot. 

Rahastuse saanud taotlused