Taotlemine Heaks kiidetud projektid 2019.a. rahastuse saanud projektitaotlused

2019.a. rahastuse saanud projektitaotlused

Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud

Meetme eelarve oli 200 000.- eurot. Vooru esitati 21 taotlust, maksumusega 539 342,65 eurot, toetust taotleti summas 258 021,21 eurot. PRIA-le esitati rahastusettepanek 19 projektile toetusega 199 998,46 eurot.

Rahastuse saanud projektid

Meede 2.2 – ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetmesse esitati 1 projektitaotlus, mis sai rahastusotsuse.

MTÜ Virumaa Mahetootjad "Õppereis Rootsi mahetootjate tootmise ja töötlemisega tutvumiseks" Maksumus 9 950,00, toetus 8 955,00 eurot.

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine

 Meetme eelarve oli 100 000.- eurot. Vooru esitati 10 taotlust, maksumusega 87 450,45 eurot, toetust taotleti summas 53 786,35 eurot. PRIA-le tehti rahastusettepanek 10-le taotlusele toetusega 53 253,15 eurot.

Rahastusotsused saanute nimekiri

Ühisprojektid.

1. Rakvere Vallavalitsus. "Kolme Maaelu Festivali ja seitsme eelürituse korraldamine".   Koostööpartnerid: MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit ja Virumaa Ettevõtlikud Naised MTÜ.  Projekti maksumus 35 300 eurot s.h. toetus 9996,96 eurot. Tegevuste eesmärgiks on Kolme Maaelu Festivali ja seitsme eelüritusega tutvustada maaelu muresid, rõõme ja võimalusi. Maapiirkonnas elavad erinevad huvigrupid leiavad festivali ja eelüritusi korraldades ühiseid puutepunkte ning eneseteostuse võimalusi. Ühtlasi on oluline, et tekiks tahe hoida piirkonna eripärast tulenevaid ressursse ning seeläbi luua elamisväärne ning mitmekesine elu- ja ettevõtluskeskkond.

2. MTÜ "Sõmeru Start"  Noorte seikluse ja tervise projekt "Suured ees, väikesed järgi". Koostööpartner: Ubja Külaselts Linda. Maksumus: 13 620.- eurot s.h. toetus 9999,80 eurot. Projekti eesmärk on kaasa aidata maapiirkonna elukvaliteedi suurendamisele ja omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamisele läbi teadmiste ja kogemuste omandamise, kogukonna sidusise suurendamine läbi ühistegevuste.Noorte seikluse ja tervise projekti "Suured ees, väikesed järgi!" peamiseks eesmärgiks on noorte silmaringi avardamine, kogemuste omandamine läbi põnevate ja tervist edendavate laagrite, õpitubade ja matkade, noorte ja täiskasvanute koostöö, täiskasvanute positiivne eeskuju. Kuigi projekti tegevustesse on planeeritud osalema kuni pooled osalejatest küll täiskasvanud, siis peamine rõhk on noortel vanuses 7.-26.a., kelle jaoks on osalevad täiskasvanud positiivseks eeskujuks, keda jäljendada ja kellest eeskuju võtta. Täpselt nii, nagu noored jäljendavad oma igapäevaelus täiskasvanuid. Projekti on kaasatud juhendajateks oma ala spetsialistid ja kogemustega inimesed, kes enne iga projekti tegevuse algust selgitavad osalevatele täiskasvanutele projekti ootusi noortele eeskujuks olemise osas.

Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud

Meetme eelarve oli 343 809,00 eurot. Vooru esitati 15 taotlust, maksumusega 1 073 513,29 eurot, toetust taotleti 966 161,93 eurot. PRIA-le tehti rahastuse ettepanek 7 taotlusele summas 424 806,61 eurot, toetus 343 808,99 eurot. 

Rahastuse saanud taotlused