Taotlemine Taotlemise tingimused 2020.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2020.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

Määruse muudatus nr 11, 18.05.20

LEADER määrus  nr 11, muudetud 09.09.2019

Riigihangete seadus

Teavitamise kord

Projektitaotluse esitamise juhend e-prias

MTÜ PARTNERID MEETMETE LEHED:

Meetmeleht 1.2 - Kohaliku kultuuri arendamine. Eelarve 60 000

Meetmeleht 2.1 - Ettevõtluse investeeringud. Eelarve 152 000

Meetmeleht 2.2 - Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine. Eelarve 20 000.-

NÕUTAVAD DOKUMENDID:

M1.2 Partnerite avaldus

M2.1 Partnerite avaldus

M2.2 Partnerite avaldus

Ühisprojekti kokkulepe

Rendileping

Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

Ehitustööde eelarve

2019.a. esialgne bilanss ja kasumiaruanne

Pakkumiskutse

Hinnapakkumused