Meede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE 

Meetmesse esitati 14 taotlust ning toetust küsiti summas 80 370,97 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIa-le ettepanek rahastada 13 taotlust summas 76 410,97 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 12.09.17

Nimekiri

Meede 2.2 ETTEVÕTLIKKUSE JA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE

Meetmesse esitati 1 taotlus ning toetust küsiti summas 3483,95 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada esitatud taotlus summas  3483,95 eurot.

PRIA poolt rahastmise otsus 26.07.2017.a.

MITTETULUNDUSÜHING VIRUMAA PÕLLUMEESTE LIIT - Väetusplaani koostamise õpitoad ning meeskond ja koostööoskused koolitus. Kaudne kulu, projekti juhtimine. 3 871,05 eurot, toetus 3483,95 eurot

 

Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD

Meetmesse esitati 23 taotlust ning toetust küsiti summas 169 808,12 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada 18 projektitaotlust summas 133 008,12 eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 26.07.17

Nimekiri

 

 Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud

Meetmesse esitati 2016.a. novembris 16 projektitaotlust ning toetust küsiti kokku summas      1 454 084,82 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt esitati PRIA-le ettepanek rahastada 11 taotlust summas 921 642,46 eurot.

PRIA poolt rahastamisotsuse saanud taotlejate nimekiri 25.07.17 seisuga:

Nimekiri


 Meede 2.1 ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUD:

Meetmesse esitati kokku 43 projektitaotlust, toetust taodeldi summas 426 710,81 eurot. HIndamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid juhatus PRIA-le  projektitoetuste määramise ettepaneku 17 taotluse rahastamiseks summas 187 500.- eurot. 

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.08.16

Nimekiri 

 

Meede 1.2 KOHALIKU KUTUURI ARENDAMINE:

Meetmesse esitati kokku 22 projektitaotlust, s.h. MTÜ Partnerid ühisprojetitaotlus, toetust taodeldi kokku summas 186 991,96 eurot. Hindamistulemustest ning kinnitatud eelarvest tulenevalt esitas MTÜ Partnerid üldkoosolek PRIA-le projektitoetuste määramise ettepaneku 10 taotluse rahastamiseks summas 90 000.- eurot ning MTÜ Partnerid ühisprojektitaotluse summas 10 000.- eurot.

PRIA poolt rahastamise otsuse saanud taotlejate nimekiri seisuga 09.09.2016.a.

Nimekiri