Uudised Sündmused Juhatuse koosolek

Juhatuse koosolek

 MTÜ Partnerid juhatuse koosolek toimub 9.aprillil k.a. algusega kell 15.00 MTÜ Partnerid büroos.

 Päevakord:

1.       Meede 2.1 ja 2.2 hindamiskomisjoni kinnitamine

3.       Meede 2.1 ja 2.2 hindamiskomisjoni esimehe kinnitamine

4.       2018.a. aasta-aruande kinnitamine, audiitorile ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

5.       Koostööprojekti AMAZE ME LEADER üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine

6.       Meede 2.2 Partnerite Ahvenamaa õppereisi projekti esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

7.       Marev OÜ liikmeks astumise taotluse kinnitamine

8.       Jooksvad küsimused

 Palun anda teada koosolekul osalemisest/mitteosalemisest hiljemalt 5.aprilliks.