MTÜ Partnerid projektid Koostööprojekt " Pealinnast Piirilinna"

Koostööprojekt " Pealinnast Piirilinna"

 Eesti sisene koostööprojekt "Pealinnast Piirilinna" astatel 2017-2020

Partnerid: juhtpartner - MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid - MTÜ Arenduskoda, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ KIrderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Partnerid. 

Eesmärk: põhjaranniku kui turismiobjekti turundamine läbi erinevate tegevuste

Sihtgupp: Tallinna ja Narva vahel asuvad turismiettevõtjad

Eelarve: 14 000.-

Toetus: 12 600.-