MTÜ Partnerid projektid Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit"

Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit"

 Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit"

Partnerid: MTÜ Arenduskoda, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ PAIK

Eesmärk: Põhja-Eesti kohaliku toidu ja sellega seotud piirkonna ettev6tluse edendamine.

Projekti otsesed eesmärgid :

- P6hja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade

ettev6tjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud

- Aastaks 2020 on vahemalt 80 organisatsiooni oma tootele v6i teenusele märgise

taotlenud.

- P6hja-Eesti kohaliku toidu märgisest on olemas visuaal ja lühitutvustus lisaks

eesti keelele veel vähemalt kahes keeles, mille abil P6hja-Eesti toodangut turundada

teistes riikides.

- piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettev6tted on Eestis nähtavad ja eristuvad

läbi P6hja-Eesti kohaliku toidumärgise.

- Koos ettev6tjatega on saavutatud üihtne arusaam kuidas P6hja-Eesti kohalik toit

j6uaks meie piirkondade koolide, lasteaedade ja teiste köökide lauale.

Eelarve: 21 052,70

Toetus:18 947,43