MTÜ Partnerid projektid Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks"

Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks"

Partnerid: Arenduskoda -juhtpartner; Ida-Harju Koostöökoda; PAIK, Partnerid ja Põhja-Harju Koostöökogu.

Projekti üldeesmärk: Põhja-Eestist on kujunenud üle Eestiliselt tuntud toidupiirkond.

Projekti otsesed eesmärgid:  

- Põhja-Eesti kohaliku toit võrgustik toimib koos ettevõtjatega, sinna on kaasatud kõik märgisekandjad ja toiduga seotud piirkonna organisatsioonid, võrgustikul on välja kujunenud oma töökord ja traditsioonilised tegevused.

- Piirkonnas toimuvad üle aasta toitu sh. jooke tutvustavad konkursid, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada meie ettevõtjate tooteid.

- Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade ettevõtjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud.

- Piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettevõtted on Eestis nähtavad ja eristuvad läbi Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise.

- Piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest ja nende toodetest, teenustest.

Sihtgrupid projektis:

-  Piirkonna kohaliku toiduga seotud ettevõtted: toidutootjad, käitlejad, toitlustajad, kohalikud kauplused; toidu tarbijad jne.

 

Eelarve:   11 100.- s.h. toetus 9 990.-