MTÜ Partnerid projektid Koostööprojekt "Viru LEADER võrgustiku tugevdamine"

Koostööprojekt "Viru LEADER võrgustiku tugevdamine"

Juhtpartner:  MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK)

Partnerid: MTÜ Arenduskoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu  (KIKO), MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO),  MTÜ PAIK, Virumaa Rannakalurite Ühing (VRKÜ) ja  MTÜ Partnerid

Projekti eesmärgid:

- muuta Viru võrgustik tugevamaks;

- arendada Virumaale tugev ja motiveeritud LEADER võrgustik, mis on saanud teadmisi ja innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks;

-analüüsida ja arutleda ühiselt Virumaa tegevusgruppide  strateegiate ja nende elluviimise ning tulemuste üle perioodi lõpus.

Kasusaajad:

Kasusaajateks on tegevuspiirkondade  kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid,  koostöövõrgustikud ja vabatahtlikud aktivistid. Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud kvaliteetsete projektide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemiseke piirkonnas.

Virumaa LEADER koostöövõrgustik on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse piirkonna arendamisel,.

Koostööprojekti eelarve on aastatel 2020-2022 kokku  184 596 eurot, Partnerid eelarve on 22 233,00, toetus 20 009,70 eurot.