Uudised Sündmused LEADER määruse muudatus kehtib alates 03.11.17

LEADER määruse muudatus kehtib alates 03.11.17

 JÕUSTUS LEADER MÄÄRUSE MUUDATUS

 

 

Maaeluministeerium muutis määrust „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”. Muudatused jõustusid 3. novembril 2017.a.

Määruse muutmise tulemusena on taotlejate jaoks suuremad muudatused järgnevad:

  • projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub edaspidi vaid elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas (taotlused, mis on esitatud enne 03.11.2017 menetletakse vanas e-PRIA-s). 
  • MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnaks jääb haldusreformieelne piirkond.
  • tegevused ja investeeringud, mille käibemaksuta maksumus on kuni 1000 eurot, ei ole enam vaja hinnapakkumust esitada, kui tegevused või investeering tehakse peale 3.11.17;
  • juhul, kui taotleja on mikro-, väikese- ja keskmise suurusega ettevõte, on lühenenud järelvalve periood peale projekti lõppemist, uus aruandlusperiood on 3 aastat. Kui tegemist ei ole VKE-ga või toetus saadakse uue põlvkonna internetiühenduse rajamiseks, on aruandlusperiood jätkuvalt 5 aastat projekti lõpust. 
  • lubatud on soetada kasutatud eriotstarbelisi sõidukeid;
  • jne.

Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin

MTÜ Partnerid taotlusvoorud avatakse 2018. aasta kevadel. Taotlejatele tutvustatakse uue määruse nõudeid taotlusvoorude väljakuulutamisel infopäevadel või nõustamise käigus MTÜ Partnerid büroos kohapeal.