Uudised Sündmused Meede 1.1 taotlejate ärakuulamine

Meede 1.1 taotlejate ärakuulamine

 Meede 1.1 projektitaotlejate ärakuulamine toimub 29.novembril k.a. algusega kell 9:00. Laada 27 Rakveres MTÜ PArtnerid büroos. Soovi avaldanud taotejatele saadetud teade.