Uudised Sündmused Meede 1.2 projektitaotlused esitatud PRIA-sse

Meede 1.2 projektitaotlused esitatud PRIA-sse

 MTÜ Partnerid meede 1.2 - Kohaliku kultuuri arendamine taotlusvooru esitati 8 projektitaotlust ning kõik 8 (s.h 2 ühisprojekti) said hindamiskomisjoni ja juhatuse poolt rahastusettepaneku summas 29 698,17 eurot. Projektitaotlused esitasime PRIA-le 18.juunil ning alates 19.juunist võib omal vastutusel alustada projektide tegevuste elluviimisega.

Edukat projektide elluviimist!