Uudised Sündmused Meede 2.1 ja 2.2 esitatud projektitaotlused

Meede 2.1 ja 2.2 esitatud projektitaotlused

 15.märtsil lõppesid ettevõtjate taotlusvoorud.

Meede 2.1 - Ettevõtluse investeeringud. Meetme eelarve 200 000 eurot. Esitati 22 projektitaotlust, 1 taotleja loobus taotluste esitamise ajal. Toetust taotleti summas 260 021,21 eurot.

Meede 2.2- Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine. Meetme eelarve 25 00 eurot. Esitati 1 taotlus, toetust taotleti summas 8 955,00 eurot.