Uudised Sündmused Meede 2.1 ja 2.2 taotlused esitatud PRIA-sse

Meede 2.1 ja 2.2 taotlused esitatud PRIA-sse

MTÜ Partnerid juhatus kinnitas meede 2.1 ja meede 2.2 paremusjärjestuse ning 8.aprillil esitasime taotlused PRIA-sse.

Meede 1.2 said rahastusettepaneku 12 projektitaotlust toetussummaga kokku 117 987,72 eurot. Peale PRIA-st rahastamise otsuse saamist avaldame kodulehel toetuse saanud ettevõte nimed. Kolm  projektitaotlust ei ületanud lävendit (2.50) ning seetõttu rahastamisele ei kuulu.     Paremusjärjestus

Meede 2.2 - rahastusettepaneku said 2 projektitaotlust toetussummaga kokku 7 182 eurot. Paremusjärjestus meede 2.2

Rahastusettepaneku saanud  ettevõtjad võivad projektitaotlusi  alates 09.aprillist 2020.a. omal vastutusel ellu viima hakata.