MTÜ Partnerid projektid Meede 2.2 projekt- Õppereis "Praktikult praktikule"

Meede 2.2 projekt- Õppereis "Praktikult praktikule"

Eesti sisene MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk: põhjaranniku kui turismiobjekti parem turundamine läbi hiidlaste kogemuste

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad. 

Eelarve: 4445, 45

Toetus VTA: 4000,00