MTÜ Partnerid projektid Meede 2.2 projekt - Õppereis Ahvenamaale

Meede 2.2 projekt - Õppereis Ahvenamaale

 MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk: Saada kogemusi Avatud talude päeva paremaks korraldamiseks ning piirkonna turundamiseks.

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad

Eelarve: 11 111,12 eurot

Toetus VTA abi osalejatele: 10 000 eurot