Uudised Sündmused MTÜ Partnerid liikmete üldkoosolek

MTÜ Partnerid liikmete üldkoosolek

 MTÜ Partnerid liikmete üldkoosolek toimub 17.mail algusega kell 16:00 Haljala Grillis

1. Meede 2.1 ja 2.2 hindamistulemuste kinnitamine.
2. Hiiumaa õppereisi eelarve kinnitamine
3. MTÜ Partnerid revisjoni komisjoni aruanne 2017.a. majandusaasta aruande kohta
4. MTÜ Partnerid 2017.majandusaasta aruande kinnitamine
5. Muud küsimused