Arengustrateegia 2014-2020 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020

MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020

 

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014 - 2020   kinnitatud 27.10.2015.a.üldkoosolekul

 

Maaeluministri määrus 23.10.2015 nr 11 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus

Seletuskiri määruse juurde

Hindamiskriteeriumid strateegia hindamiseks

2017.a. MTÜ Partnerid liikmete rahulolu-uuring