MTÜ Partnerid projektid Meede 2.2 projekt - Õppereis Lätimaale

Meede 2.2 projekt - Õppereis Lätimaale

 MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk:  Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Lisaks vahetada kogemusi kuidas lõunanaabrite väiketootjad on toime tulnud koroona ajal ja järgselt ning kas ja kuidas toetasid sellel ajal LEADER tegevusgrupid piirkonna väikeettevõtjaid. Kuidas toimub Lätis projektitaotluste hindamine ning koostöö erinevate sektorite vahel. Loodame leida koostööpartnereid uueks perioodiks.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad, juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed, tegevtöötajad.

Eelarve: 14 250 eurot

Toetus VTA: 3999,97 eurot