Põhikiri kehtib alates 31.01.2018

Põhikiri kehtib alates 08.12.2016 (kehtetu)

Põhikiri kehtib alates 29.10.2014 (kehtetu)

Tegevusgrupi põhikiri 04. mai 2006.a. (kehtetu)

Põhikirja redaktsioon 16.juuni 2008.a. (kehtetu)

Haldusleping  1-15/35 (kehtetu)

 


 MTÜ Parrtnerid lähtub enda tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Eetikakoodeks