Põhikiri kehtib alates 08.12.2016

Põhikiri kehtib alates 29.10.2014 (kehtetu)

Tegevusgrupi põhikiri 04. mai 2006.a. (kehtetu)

Põhikirja redaktsioon 16.juuni 2008.a. (kehtetu)

Haldusleping  1-15/35 (kehtetu)

 


 MTÜ Parrtnerid lähtub enda tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Eetikakoodeks