Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine -  24.-28.aprill 2017.a.

                Hindamistähtaeg 25.07.2017.a.

Infopäev 30.03.2017 algusega kell 15:00 Tabani Puhketalus

 Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud - 13.-17. veebruar 2017.a.

                 Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine - 13.-17.veebruar 2017.a.

                Hindamistähtaeg 17.mai 2017.a.

 Projektitoetuse taotlejatele toimuvad infopäevad:

17.jaanuar k.a. kell 15:00 Selja Külamajas

18.jaanuar k.a. kell 15:00 Kadila Seltsimajas

 

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine - 24.-28.aprill 2017.a.

Infopäevad toimuvad märtsikuus

Meede 3 Koostöö arendamine - 01.01.-31.12.17 Tegevusgruppide koostööprojektid

 

 


Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringu - 24.10.- 28.10.2016

                 Hindamistähtaeg 22.detsember 2016.a.

 

Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine  - 05.09. - 09.09.2016

                 Hindamistähtaeg 14.oktoober 2016.a.

 

Meede 3 Koostöö arendamine 01.03. - 31.12.2016  (Tegevusgruppide koostöö projektid) 


 Projektitoetuste taotlejatele toimuvad infopäevad :

16. märts kell 16:00 Lammasmäe Puhkekeskuses

23.märts kell 16:00 Viru-Jaagupi Külalismajas

30.märts kell 16:00 Tabani Puhketalus

2016.a. I p-a avatakse järgmised meetmed:

Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud  - 24.10.- 28.10.2016

                 Hindamistähtaeg 22.detsember 2016.a.

Meede 1.2 Kohaliku kultuuri  arendamine - 09.05. - 13.05.2016

                     Hindamistähtaeg 20.juuni 2016.a.

Meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud - 11.04. -15.04.2016

                    Hindamistähtaeg 20.mai 2016.a.

Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine  - 05.09. - 09.09.2016

                 Hindamistähtaeg 14.oktoober 2016.a.

Meede 3 Koostöö arendamine - 01.03. - 31.12.2016  (Tegevusgruppide koostöö projektid)

MTÜ Partnerid koostas arengustrateegia aastateks 2014-2020. Tööversioon kinnitati üldkoosolekul 09.06.2015.a. ja esitati Põllumajandusministeeriumile.

Ministeeriumist saadud vastuse alusel viidi sisse täiendused ning täpsustused. Jätkus strateegia täiendamine vastavalt Eesti Riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 nõuetele.

Täiendatud strateegia kinnitati MTÜ Partnerid üldkoosoleku poolt 27.10.2015.a. ning esitasime koos 2015.a. 2016.a. rakenduskavadega PRIA-le ning Maaeluministeeriumile kinnitamiseks 06.11.2015.a.

Minister allkirjastas otsuse strateegia heakskiitmise  ja lisaeelarve kohta 01.märtsil 2016.a., strateegia ja 2016.a. rakenduskava kinnitamist PRIA poolt on oodata 06.aprilliks 2016.a.