MTÜ Partnerid projektid Rahvusvaheline koostööprojekt YEAH - Noorte ettevõtlikkuse arendamine

Rahvusvaheline koostööprojekt YEAH - Noorte ettevõtlikkuse arendamine

 Rahvusvaheline koostööprojekt "YEAH - Noorte ettevõtlikkuse arendamine.

Partnerid: Soome tegevusgrupp Aktiivinen Pohjoinen Satakunta, Tšehhi tegevusgrupp CINOVECO, MTÜ Järva Arengu Partnerid

Eesmärk: Projekti eesmärk on noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi

noorte ja noortega tegelejate õppereiside, laagrite ja kogemuste vahetamise.

Projekti lõpuks on noored ettevõtlikumad, teadlikud oma oskustest ja võimalustest,

noored oskavad oma ideid kirjeldada ja leida võimalusi nende elluviimiseks.

Noortega tegelevad inimesed oskavad noori suunata ja neil on praktilised

kogemused, kuidas toetada noorte ettevõtlikkust

Eelarve: 34 500

Toetus: 31 050