Uudised Sündmused Üldkoosolek

Üldkoosolek

 MTÜ Partnerid üldkoosolek toimub 15.mail k.a. kell 16.00 Ubja Külaselts Linda ruumides.

Päevakava:

1. Juhatuse liikme esitamine ja valimine
2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
3. 2016.a. maj.a.aruande kinnitamine
4. MTÜ Partnerid ja MTÜ Virumaa Mahetootjad „Mahetooraine Põhja-Eesti toidukultuuris“ ühisprojekti kinnitamine
5. MTÜ Partnerid koostööprojekt „Pealinnast Piirilinna“
6. Juhatuse esimehe tasu kinnitamine
7. Jooksvad küsimused

 

Palun osalemisest teatada 8.maiks k.a.